Kvalitet ned til minste detalj: Synergys sjekkliste for godkjente leverandører


Klikk her  for å vise denne artikkelen og andre i Legacy Magazine.

Hver eneste ingrediens i Synergy WorldWides og Nature’s Sunshines produkter (NSP) blir levert av én av 350 godkjente leverandører som har gjennomgått grundig saumfaring av NSPs team for kvalitetskontroll. Alle Synergys råvarer blir levert fra spesielt utplukkede leverandører med de samme kvalitetsstandardene. Hva er egentlig disse standardene? Synergy godtar ikke noe annet enn det høyeste nivået for renhet, virkning og sikkerhet.

Husk at godkjente leverandører har ikke denne statusen for alltid. Hver eneste leverandør må fortsette å bevise kvaliteten på sine produkter og metoder. Det er hundrevis av punkter fra begynnelse til slutt som NSPs team for kvalitetskontroll vil gjennomgå for å være sikre på at kundene mottar produkter av den høyeste kvaliteten som er å oppdrive på markedet, sa Lynda Hammons, NSPs visepresident for kvalitetssikring.

Utvelgelsesprosessen for leverandører består av fire basistrinn, og hvert trinn krever dusinvis av protokoller. Her er trinnene Hammons leder teamet sitt gjennom, slik at NSP og Synergy kan levere deg livbringende produkter:

Spørreskjema

Spørreskjemaet fungerer på lignende måte som et forberedende intervju. Synergy og NSP vil være sikre på at de har grunnleggende informasjon om potensielle leverandører og deres produkter før de går videre i prosessen. Noe av denne informasjonen omfatter selskapets historie og hvilke prosedyrer de følger for å produsere og teste sine produkter. På bakgrunn av spørreskjemaet finner våre team ut om slekten og arten av produktet, foruten hvilken del av planten som er anvendt. Leverandøren mister troverdigheten hvis det fremgår av spørreskjemaet at leverandøren bare bruker stilkmateriale, men teamet for forskning og utvikling finner spor av røtter og løv.

Leverandører må gi opplysninger om hvor de aktuelle råvarene opprinnelig ble høstet. Hvis leverandøren for eksempel befinner seg i India eller Kina, vil produktene deres gjennomgå nærmere granskning gjennom risikovurderinger. Materialer som er produsert i disse områdene, blir betraktet som høyrisiko, hvilket betyr at det er mindre sannsynlig at de oppfyller Synergys og NSPs kvalitetsstandarder.

Forespørsel om vareprøve

Det leverandøren opplyser på spørreskjemaet blir aldri tatt for god fisk. Alle ingredienser, inkludert ingredienser fra tidligere pålitelige leverandører, må først testes for å bekrefte at ingrediensene oppfyller standardene til NSP og Synergy, noe som er grunnen til at leverandører, som får godkjent spørreskjemaet, blir bedt om å sende oss prøver på sine ingredienser. Teamet for forskning og utvikling og teamene for helsevitenskap går gjennom ingrediensenes sikkerhetsinformasjon, og begynner deretter å teste produktet for mikrokontaminasjon, tungmetallkontaminasjon og allergener. Disse prøvenes sikkerhet, renhet og virkning blir evaluert i NSPs laboratorium for kvalitetskontroll og metodelaboratorium. Én av de tingene som teamet for forskning og utvikling gjør, er å kontrollere at ingrediensenes partikler i prøven har riktig størrelse og er væskeoppløselige. NSP-vitenskapsmennenes endelige mål med å teste prøver er å bekrefte hvorvidt ingrediensen vil være en nyttig grunnstein i formelen til sluttproduktet.

Granskning på stedet

Hammons, en sertifisert kvalitetsinspektør ved American Society for Quality, utfører rutinemessig granskning på stedet hos de leverandørene som består de to første punktene. Under granskningen evaluerer Hammons renslighet, dokumentbehandling og driftsprotokoller i leverandørens produksjonslokaler. Hammons må imidlertid fremdeles foreta noen undersøkelser før hun foretar granskningen.

Det å kjenne til selskapets historie, er selve grunnlaget for å bygge opp et varig forretningsforhold. Hammons finner ut hvor lenge en leverandør har drevet sin forretning og hvor mange ansatte de har. Hun vil vite litt om selskapets organisasjon og deres dokumentasjonsvaner før hun begynner granskningen. Hver gang en ansatt hos leverandøren rengjører en del i maskineriet eller et område i produksjonslokalene, må noen dokumentere hvem som gjorde det og kvittere for at det ble utført på tilfredsstillende måte. Dette er hvor miljømessig mikroovervåking kommer til anvendelse. Det å gå gjennom hygieneprotokollen betyr ikke nødvendigvis at produksjonslokalene er rene. Prosedyrene må være effektive. Inspektører sørger for å inspisere alle områdene og måle hvor vellykkede en leverandørs rengjøringsprosedyrer er.

Riktig dokumentasjon er likevel bare halve kampen. Hammons og teamet hennes går så videre for å kontrollere at hygienen som blir beskrevet på papiret, er tydelig til stede under inspeksjonen av produksjonslokalene. Det første inspeksjonsteamet ofte gjør når de inspiserer bygningen, er å undersøke om det er såpe og varmt vann på toalettene. Hvis det ikke finnes såpe, eller vannet i vasken ikke blir varmt innen 15 sekunder etter at kranen er skrudd på, vil leverandøren automatisk få ikke-bestått på inspeksjonen. Hammons har utstedt en del ubeståtte inspeksjoner på dette grunnlaget.

Inspeksjonsteamet ser deretter etter dokumentasjon som beviser at leverandørens råvarer går gjennom tilfredsstillende testing. Det blir tilfeldig bedt om dokumentasjon som er fra én måned til ett år gammel. NSP-inspektører inspiserer deretter laboratorier og utstyr, og evaluerer effektiviteten av testprosedyrene.

Mange selskaper vurderer ikke å stille spørsmålstegn ved leverandørene om opplæringprogrammene til sine ansatte, sa Hammons. Det er trygt å anta at hvis en ansatt ikke er opplært til å følge SOP-er, kan noen standardprosedyrer bli utført på feil måte. Leverandører som håndhever ansattes engasjement til å overholde GMP-retningslinjene (Good Manufacturing Practices), har større forutsetning for å bestå NSBs inspeksjoner.

Godkjenning og regelmessige inspeksjoner

Etter at all den innsamlede informasjonen er gjennomgått – det første spørreskjemaet, prøvetestingen og inspeksjonen av produksjonslokalene – og det er bekreftet at alle obligatoriske data er innsamlet, kan Hammons føre opp en leverandør på listen over godkjente leverandører, men bare etter at teamet for forskning og utvikling, teamet for kvalitetskontroll og innkjøpsteamet har signert godkjennelsen.

Hammons gjennomfører 40 til 60 inspeksjoner av produksjonslokaler hvert år, som omfatter både gamle og nye leverandører. Nye leverandører er pålagt å bestå en inspeksjon av produksjonslokalene før godkjenning, og leverandører som bestod sin første inspeksjon av produksjonslokalene, blir inspisert regelmessig annethvert år. Historisk pålitelige leverandører blir aldri overlatt til sitt gode navn og rykte. De må bevise at deres ingredienser og prosedyrer alltid holder den nødvendige standarden.

Hvert eneste parti av Synergy-produkt blir nøye formulert med forbrukeren i tankene, og denne omhyggelige formuleringen starter lenge før produksjonsprosessen. Synergy har fokus på kvalitet, helse og sine forbrukere, og derfor vil deres kvalitetssikringsteam aldri redusere på kvaliteten. Alle kan trygt kjøpe Synergy-produkter og vite at de inneholder de reneste ingrediensene fra toppkvalitets leverandører.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us