Nordisk webinar: økte bonuser og provisjoner

Velkommen til ukens nordiske webinar hvor vi skal snakke om hvordan du og alle andre team medlemmer i norden kan få økt sine bonuser og provisjoner. Dette blir et webinar som fokuserer på den jobben som må gjøres for at organisasjonen og teamet skal vokser og gro. Det finnes dessverre ikke en magisk formel for å øke provisjonen og bonusen. Kun hardt og dedikert arbeid. Vi setter fokus på dette arbeidet, og hvilke hjelpemidler og kampanjer du har tilgjengelig i mai for å lykkes med vekst i din forretning. 

Velkommen til et spennende webinar om vekst. 

Hva: Nordisk webinar
Når: Onsdag 4. mai, klokken 20.00 (norsk tid) på norsk
Torsdag 5. mai, klokken 20.00 (finsk tid) på engelsk med finsk oversettelse

CONVERSATION

Instagram

Follow Us