Ny presentasjon

Kjære Synergy venner.

Det har lenge vært tvil blant medlemmene angående hva man kan si og hva man ikke kan si, og medlemmene har etterlyst oppdatert presentasjonsmateriell. Endelig har vi nå en presentasjon som vi trygt kan bruke. Denne er laget av vårt europeiske Advisory Board og den er godkjent av legal department hos NSP. Vi har således en felles presentasjon som skal brukes i hele Europa. Dere vil alltid finne en oppdatert versjon av denne presentasjonen på deres hjemmeside, og Synergy vil sørge for at den er oversatt til de respektive europeiske språk hvor vi er åpne for business. Vi ser dette som et viktig skritt i retning av et forent Europa og tror også at dette vil lette crossline-samarbeide når alle bruker samme presentasjonsmateriell.

Presentasjonen er inndelt i 5 deler.

Den første delen er ment brukt for de som dere kun ønsker som kunder i deres organisasjon, og den nevner ikke forretningsmuligheten.

Den andre delen er forretningsdelen som man fortsetter med for de man ønsker å ha med som distributører.
Tanken er at man skal lese det som står på hver side, for på denne måten å lette dupliseringen. De siste delene i presentasjonen er typiske bilder som det er greit å ha tilgjengelig for å besvare spørsmål.

Informer distributørene i deres organisasjon om dette nye verktøyet og hvor dette kan finnes, og ta dette i bruk i dag. Dere vil finne presentasjon under her.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us