2021 Customer Care Promotion


Nytt år, nye muligheter! I 2020 så vi Teammedlemmer nå nye mål og ekspandere organisasjonene sine ved hjelp av den utrolig vellykkede Customer Care Promotion-kampanjen. Det gleder oss derfor stort å kunne presentere 2021-utgaven av Customer Care Promotion: 

Kunder er en essensiell del av Synergys virke. I 2021 ønsker Synergy å dele ut en ekstra belønning til alle Teammedlemmer som jobber for å bygge og styrke kunderelasjoner over hele Europa. 

Hver måned gjennom hele året vil Synergy legge sammen all den europeiske CV-en som plasseres rett på de personlige Sporingssentrene (TCs) dine. Dette inkluderer også personlige bestillinger, kundebestillinger, og det kan også inkludere bestillinger som plasseres på dine Sporingssentre av Teammedlemmer fra din upline. Vi kaller dette ditt «Customer Care Bonus Volume», forkortet CCBV.  

Ved slutten av hvert kvartal blir bonusen din beregnet med utgangspunkt i hvilket nivå (Tier) du holdt deg på gjennom kvartalet. Denne bonusen betales ut sammen med påfølgende måneds provisjon. 

Gjør deg klar og sett i gang, her kan du tjene opptil NOK 4850 i bonus allerede ved slutten av første kvartal! 
 

Bonusnivå
CV per mnd.
Bonus
Nivå 1
1000 – 1999 CCBV
NOK 970
Nivå 2
2000 – 2999 CCBV
NOK 1940
Nivå 3
3000 – 4999 CCBV
NOK 2910
Nivå 4
5000+ CCBV
NOK 4850


Du kan tjene Customer Care Bonus opptil fire ganger i året, så du kan se frem til å tjene litt ekstra! 

Hvis du akkumulerer 1250 CCBV Customer Care Bonus Volume (Tier 1) i januar, men 2100 i februar (Tier 2) og 3000 i mars (Tier 3), vil du tjene en bonus på NOK 970 (Tier 1) i første kvartal. Husk også at du da allerede er på vei til å tjene en enda større bonus i neste kvartal.  

Vilkår:
• Vennligst merk at det som alltid kun er et Synergy Europe Teammedlem som har opprettholdt minst 200 europeiske CV i sitt personlige TC1-volum og aktivt deltar i Autoship, som er kvalifisert til å delta i Customer Care Bonus-kampanjen. 
• Customer Care Bonus-programmet er en tidsbegrenset kampanje for å oppmuntre til positive relasjoner mellom europabaserte kunder og Synergy Teammedlemsdistributører i europeiske markeder. 
• Alle aspekter av dette bonus-/kampanjeprogrammet er ikke-overførbare, og de kan ikke tas ut i kontanter. Mottageren kan ikke ha noen utestående krav fra Synergy ved utbetalingstidspunktet for bonusen. 
• CV fra returnerte eller avviste bestillinger vil bli trukket fra ved utregning. 

CONVERSATION

Instagram

Follow Us