Uppdatering gällande produktförsändelser

Kära Teammedlem.

Vi vill uppdatera dig gällande produktförsändelser till Norge. Som vi informerat tidigare, har vi inte tillåtelse att sända ut ProArgi-9+ eller Mistify eftersom Mattilsynet stoppat alla försändelser. Idag flyger 2 representanter från Natures Sunshine (Synergy:s moderbolag och tillika tillverkare av ProArgi-9+ eller Mistify) till Norge för att träffa Mattilsynet samt Synergy:s lokala jurister i Norge. Vi är hyser stora förhoppningar att detta kommer att bidra till att vi snart kan skicka dig dina produkter.

Bästa hälsningar,
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us