Deadlines for SLMsmart-kampanjene

Retningslinjene nedenfor gir en forklaring av fristene for SLMsmart-kampanjene:

SLMsmart aktiveringsbonus - 100 Euro

For å få en SLMsmart aktiveringsbonus må du sende inn aktiveringene for hver måned innen midnatt siste dato i den måneden aktiveringene skjedde. For eksempel må du oppgi alle NYE kunder/distributører som ble aktivert på en SLMsmart Activation Pack i november, FØR MIDNATT 30. NOVEMBER 2014.

Denne kampanjen avsluttes 31. DESEMBER 2014.

• Du må oppgi grupper på 3.
• Aktiveringer som blir oppgitt etter deadline, vil telle for den neste måneden og kan ikke tilbakeføres til forrige måned.
• Aktiveringer som blir oppgitt etter 31. desember 2014, vil ikke telle ved beregning av SLMsmart aktiveringsbonus.
• Bonusene vil bli utbetalt sammen med annen provisjon i november 2014, desember 2014 og januar 2015.

Klikk her for skjemaet for SLMsmart aktiveringsbonus.

SLMsmart utfordringsbonus - 200 Euro

For å få SLMsmart utfordringsbonus må du oppgi NYE kunder/distributører som fullførte den 90-dagers SLMsmart-utfordringen, FØR MIDNATT 28. FEBRUAR 2015. Det betyr at for å få denne bonusen, må du aktivere en gruppe på 3 før første uke i desember 2014.

• Du må oppgi grupper på 3.
• Bonusene vil bli utbetalt sammen med annen provisjon i januar, februar og mars 2015.

Klikk her for skjemaet for SLMsmart utfordringsbonus.

SLM 10 Club-bonus - 150 Euro

For å få SLM 10 Club-bonus må du aktivere 10 eller flere personer på en SLMsmart Activation Pack og sende inn et utfylt skjema for SLM 10 Club FØR MIDNATT 31. DESEMBER 2014.

• SLM 10 Club-bonus kan opptjenes bare én gang.
• Bonusen vil bli utbetalt sammen med annen provisjon i november 2014, desember 2014 eller januar 2015.

Klikk her for skjemaet for SLM 10 Club.

VENNLIGST RETT ALLE ANDRE SPØRSMÅL TIL SYNERGY KUNDESERVICE.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us