En titt på fortiden: Banebrytende forskning på ProArgi-9+ ved Hughes Center


Tre år siden, forskere ved Hughes Center for Research and Innovation har gjort flere bemerkeleseverdige oppdagelser om Synergys produkt ProArgi-9+, som viser at ProArgi-9+ har egenskaper som ikke L-arginin har alene. Etter at dette ble oppdaget, har Nature’s Sunshine innlevert en patentsøknad i USA, for å sikre at Synergy får enerett til denne eksepsjonelle formuleringen.

Dr. Matthew Tripp, tidligere Chief Scientific Officer hos Nature’s Sunshine, deler litt innsikt i oppdagelsene med oss.

“Flere studier har vist de kardiovaskulære fordelene ved L-arginin,” forklarer dr. Matthew Tripp. “Våre prekliniske in vitro-studier og humane studier viser imidlertid at den unike kombinasjonen av ingredienser i vår formulering ProArgi-9+ forsterker virkningene av L-arginin i kroppen på flere måter.”

STUDIE 1
Kroppen omdanner aminosyren L-arginin til nitrogenoksid, som støtter blodsirkulasjonen og hjerte/karfunksjonen. L-arginin alene kan øke surrogatmarkøren for nitrogenoksid i spytt, men det er en gradvis prosess. Under testing av ProArgi-9+ oppdaget Nature’s Sunshine at denne formuleringen gir en betydelig og rask økning av kroppens nivå av nitrogenoksid.

Funnene fra denne studien er meget viktige fordi andre studier viser at aldring og dårlig kosthold kan påvirke metaboliseringssystemene bak kroppens produksjon av nitrogenoksid, og gjøre disse systemene mindre effektive. Et sunt nivå av nitrogenoksid er viktig for god vasodilatasjon og for blodtrykket og er også viktig for godt fungerende muskler, hjerte og sentralnervesystem.

STUDIE 2
Tidligere studier har vist at L-arginin ikke har noen vesentlig effekt på myeloperoksidase, et enzym som hemmer produksjonen av nitrogenoksid. L-arginin gir heller ingen vesentlig hemming av oksideringen av LDL-kolesterol. Prekliniske studier ved Hughes Center viser imidlertid at den unike kombinasjonen av ingredienser i Synergys ProArgi-9+ gir kraftig hemming av myeloperoksidase og derved bidrar til å redusere oksideringen av LDL-kolesterol.

“Disse banebrytende resultatene er nettopp det vi håpet på da vi åpnet Hughes Center i februar 2015,” sier Dan Norman, president hos Synergy WorldWide. “Takket være dr. Matthew Tripp og hans team av dyktige forskere, kan vi offentliggjøre bevis på den store betydningen ProArgi-9+ kan ha for utallige mennesker over hele jorden. Dette er spennende nyheter! Vi ser frem til å dele dem med mennesker over hele verden, med et håp om hjelpe flere til å oppnå optimal helse.”

Resultatene av disse studiene indikerer at de unike egenskapene til ProArgi-9+ har en positiv innvirkning på kardiovaskulær helse, gjennom økt produksjon av nitrogenoksid og hemming av myeloperoksidase. Disse funnene støtter bruken av ProArgi-9+ for optimal hjertehelse.

Hughes Center kontinuerlig kunngjør kraften i Synergys produkter. Synergy WorldWide er utrolig heldig som har en så brilliant og engasjert stab av forskere bak sine produkter. De driver banebrytende forskning som forsterker Synergys misjon; å etterlate en varig helsearv til mennesker over hele verden.

KLIKK HER for å lese den offisielle pressemeldingen fra 2015.

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883934

CONVERSATION

Instagram

Follow Us