Uppdatering gällande produktförsändelser

Som vi redan informerat har Mattilsynet i Norge stoppat alla försändelser av ProArgi-9+ och Mistify till norska kunder. Mattilsynet har bl a synpunkter på etiketterna på ProArgi-9+ och Mistify. Dessutom har Mattilsynet ifrågasatt den information på Synergy:s norska hemsida gällande dessa produkter. Som ett led i att rätta oss efter Mattilsynet har vi nu tagit bort all text rörande ProArgi-9+ och Mistify på hemsidan. Det är inte heller möjligt att beställa ProArgi-9+ och Mistify broschyrer eftersom dessa inte godkänts av Mattilsynet. Vi jobbar med denna utfordring och hoppas och tror att vi kan sända Dina produkter inom kort. Vi vill återigen be om ursäkt för detta och hoppas att Du har tålamod att vänta på Synergy:s fantastiska produkter.

Bengt Emanuelsson
General Manager, Synergy WorldWide Europa

CONVERSATION

Instagram

Follow Us