Ny Team Leader: Christer Franzen

Pensionerade Svenske arméöversten Christer Franzén stiftade bekantskap med Synergy Worldwide i februari 2013, med pensionärslivets frihet att disponera sin tid såg han en fantastisk möjlighet att hjälpa sina medmänniskor till en bättre livskvalitet. Christer hade varit pensionär i fem år när företaget öppnade marknaden i Sverige. Han uppfattade Synergy som mycket seriöst och produkterna som högkvalitativa och löftesrika. Han var entusiastisk att få ta del av effekterna av Synergy´s produkter hos familj, vänner och bekanta.

”Jag är en frisk man och har ännu inga hälsoproblem” säger Christer, ”men jag tvekade inte att pröva
produkterna – vågade helt enkelt inte låta bli- när jag förstod hur de kunde påverka min framtida hälsa”

Christer har sett hur hans familjs och vänners hälsa har förbättrats när de dagligen dricker Synergy´s produkter och gläds varje dag över de positiva hälsoeffekterna som han och hans familj åtnjutit med Synergy´s V3 system.

”Produkterna är självsäljande” säger Christer, vilket han ser som det främsta skälet till sin framgång som distributör. ”Jag fyller lätt min lediga tid med att berätta för folk jag träffar om produkterna och det är inte svårt att övertyga om man är väl påläst. Det är både roligt och stimulerande att höra kommentarer och reaktioner när produkterna väl prövats.”

Under sina 40 år som arméofficer, har Christer jobbat med utbildning av soldater och officerare, haft olika stabsbefattningar, varit regementschef och de sista 10 åren tjänstgjort som regional chef för den myndighet som gör urval av soldater och lämnar stöd till andra myndigheters urval av aspiranter. Efter att ha ägnad det mesta av sitt liv åt militär verksamhet är Christer fortfarande aktiv som ordförande och ideellt arbetande i olika frivilliga organisationer och föreningsliv. Ett särintresse är GoldWing motorcykel där Christer är president i GoldWing Club Sweden.


Under sin karriär, i föreningsliv och bland vänner och bekanta har Christer skapat förtroenden som gör att man litar på hans omdöme. De vet förhoppningsvis att han aldrig skulle sätta sin trovärdighet på spel och prata om produkterna och företaget med mindre att han själv är helt övertygad.

Flertalet i Christers nätverk är jaktkamrater, vänner och bekanta från föreningsliv och kamratkrets och tillhör ofta den åldersgrupp som inser betydelsen av att bibehålla en god hälsa. Det är också viktigt att ta alla tillfällen att träffa nya människor. Föreningslivet är en bra inkörsport för nya kontakter.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us