Hvordan tenner vi gnisten hos folk?

Klikk her for å vise denne artikkelen og andre i Legacy Magazine.

Eric og Kati Gammals er pearl executives og medlemmer av Synergy WorldWides europeiske rådgivningsnemd. Hvert kvartal vil du høre fra et medlem av rådgivningsnemden som vil gi deg pålitelige forretningsråd og et innblikk i hvordan de oppnådde suksess hos Synergy.

Vi føler oss svært heldige som har muligheten til å arbeide med et selskap som Synergy, og være i stand til å hjelpe folk med livbringende produkter og en utrolig forretningsmulighet.

Vi ser så mange fordeler med de mulighetene Synergy gir. Først og fremst ser folk muligheten til å hjelpe andre mennesker og å tjene penger på virksomheten. Når imidlertid en person begynner å oppdage hva som finnes på et dypere nivå, finner de ut at de har muligheten til å lære og utvikle seg, ha et formål og en mening med livet og være en del av et team som gir spenning og tillit for fremtiden.

Da vi undersøkte mulighetene hos Synergy, ville vi møte lederteamet, fordi vi ønsket å vite hva slags personer som ledet selskapet. Det som nå er viktig, er at nye Team Members har muligheten til å ha en samtale med de mest fremgangsrike Team Members. Vi anbefaler derfor at våre Team Members ringer til nye medlemmer og ønsker dem velkommen, slik at de får snakke med fremgangsrike Team Members i sin upline i noen minutter. På denne måten kan de finne ut hva slags folk som leder teamet og hvilke verdier de står for.


I løpet av vår personlige Synergy-undersøkelse, ønsket vi å lytte til medlemmer av den medisinske og vitenskapelige rådgivningsnemden og de mest fremgangsrike Team Members og deres historier. Fremfor alt måtte vi bruke produktene og hjelpe våre kjæreste familiemedlemmer og venner med å bruke dem. Produktenes resultater var virkelig viktige for oss. Vi må hjelpe folk til å oppleve disse resultatene også. Deltakelse i de internasjonale og nasjonale Synergy Summit-arrangementene og andre kurs, er også svært viktig. Vi tror at 80 % av suksessen er et resultat av å delta.

I egenskap av å være leder og nettverksrettleder er det svært viktig å huske verdiene «kjærlighet», «mot», «ærlighet», «være rolig» og «være ærbødig» når du kommuniserer med Team Members.

Når du følger disse verdiene og har et åpent sinn, blir det mye lettere å hjelpe folk til å tenne sin egen gnist. Det er også svært viktig at du ikke tar noe personlig. Ha fokus, lidenskap og moro i alle aktiviteter du deltar i.

Det viktigste er at du må være i stand til å se det positive i alle situasjoner og utvikle evnen til å vende alle utfordringer til en fordel.


Med vennlig hilsen
Eric og Kati Gammals


CONVERSATION

Instagram

Follow Us