Mistify och ProArgi-9+

Kära Teammedlem!

I dagarna har de första produkterna levererats sedan stoppet i november. Jag är väldigt glad för det och vill tacka dig för ditt tålamod.

Som du säkert märkt har en del saker ändrats på etiketterna. Dessa ändringar har gjorts dels för att vissa påståenden inte var tillåtna och dels för att innehållet i Mistify var felaktigt beskrivet.

Jag försäkrar dig om att innehållen i Mistify och ProArgi-9+ är identiska med tidigare produkter (innan stoppet i november). Alltså är det endast etiketterna som ändrats och inte innehållet!

Jag vill också påminna om de nya produktpaket som vi annonserade igår, vilka är mycket förmånliga både gällande pris och CV. Du hittar dem i uppdaterade prislistan som finns på Synergy WorldWide:s hemsida.

Med vänliga hälsningar

Bengt Emanuelsson
General Manager, Synergy WorldWide Europa

CONVERSATION

Instagram

Follow Us