Endring i Synergy WorldWides lederteam

Wynne Roberts fratrådte sin stilling som adm. direktør hos Synergy WorldWide den 15. april 2015.

Wynne sluttet seg til Nature’s Sunshine Products, Inc. i februar 2012 og fungerte som daglig direktør til han overtok sin nåværende stilling i desember 2014. Wynnes lederskap har vært svært viktig for å forbedre Synergys driftseffektivitet, distributørforbindelser og strategiske fokus. Han er en utrettelig arbeider og betrodd forretningspartner. Synergy og NSP har vært heldige som har fått nytte av hans kunnskaper og erfaring over de siste tre årene, og som selskap er Synergy svært takknemlig for hans mange bidrag.

Dan Norman vil fortsette i sin stilling som president av Synergy WorldWide, og vi ser frem til Synergy WorldWides lyse fremtid med ham ved roret.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us