Forbedrede Elite Honors


Siden de ble innført i 2015, har Elite Honors fungert som et grunnlag for anerkjennelse etter hvert som nye teammedlemmer blir coachet i vellykkede måter å bygge en virksomhet på, som de kan kopiere.

For å forenkle og forene dette programmet i hele Synergy, er vi veldig begeistret over å kunne introdusere de følgende forbedringene av Elite Honors fra og med 1. Januar 2017:

Kvalifiseringsperiode: januar– desember (et kalenderår)

Kvalifikasjonsnivåer

De følgende CV-nivåene representerer tre kvalifikasjonsnivåer som vil påvirke anerkjennelsesdelen av dette programmet. Alle CV-nivåene gjelder for tracking center 1 (TC1) og aktiveringsvolum tas ikke lenger med som en bestanddel i Elite Honors-kvalifiseringen.

600 CV
1200 CV
2400 CV

Elite Honors-anerkjennelse 

Du vil bli anerkjent med det følgende for hver måned du er kvalifisert for Elite Honors :

Kvalifisert 1 gang – blogg
Kvalifisert 3 ganger – pin og blogg
Kvalifisert 6 ganger – kort til Elite Honors Club (tidlig adgang til Summit store) og blogg
Kvalifisert 9 ganger – Elite Honors Club-jakke, blogg og Summit-anerkjennelse
Kvalifisert 12 ganger – produktkreditt*, blogg og Summit-anerkjennelse

Produktkredittbeløp 

De følgende beløpene vil bli tildelt i henhold til kvalifiseringskalenderåret:
  1. Elite 600: 10800 kr
  2. Elite 1200: 21600 kr
  3. Elite 2400: 43200 kr

Kvalifiseringsdetaljer for produktkreditt

For å kvalifisere for produktkreditt må et teammedlem ha en aktiv konto, ha et godt forhold til selskapet og:

(1) Alle eksisterende teammedlemmer fra og med januar hvert kalenderår må være Elite Honors-kvalifisert i 12 påfølgende måneder i det kalenderåret (fra januar til og med desember).

- ELLER -

(2) Nye teammedlemmer må aktivere distributørkontoen sin innen 30. juni i kvalifikasjonsåret, være Elite Honors-kvalifisert hver måned i de resterende månedene av året og ha et kumulativt CV-beløp på TC1 på slutten av året som er like stort som eller større enn det 12-månedersbeløpet som samsvarer med kvalifiseringsbeløpet for produktkreditt (600 CV = 7200 CV; 12000 CV = 14 400 CV; 2400 CV = 28 800 CV).

Merk: Produktkreditt vil bli tildelt det samsvarende minste fellesnevner-CV-beløpet som er opptjent.

Eksempler:

Nr. 1 – Diego aktiverer sin distributørkonto i januar 2017. Han er Elite 1200-kvalifisert fra januar til og med november. I desember er han Elite 600-kvalifisert. Fordi Diego ikke klarte å være Elite 1200-kvalifisert i desember, men fremdeles var minimalt Elite 600-kvalifisert i alle de 12 månedene, tjener han likevel 10800 kr i produktkreditt for 2017.

Nr. 2 – Sara aktiverer sin distributørkonto i mars 2017. Hun får vite om utbyttet fra Elite Honors-programmet og begynner å kopiere det i sin virksomhet. Sara er Elite 600-kvalifisert hver måned til og med desember 2017. Gjennom en ekstrainnsats samler hun i tillegg opp totalt 8000 CV i TC1-volum i løpet av året. Siden Sara har opprettholdt Elite Honors-kvalifiseringen sin hver måned siden hun ble med OG har samlet opp mer enn det som ville tilsvare 12 måneder (600 CV x 12 = 7200 CV) i TC 1-CV, kvalifiserer hun til å motta produktkreditten på 10800 kr or 2017.

Nr. 3 – Jon aktiverer sin distributørkonto i august 2017. Produktkredittdelen av Elite Honors-programmet vil dessverre ikke være tilgjengelig for ham før 2018. Men han kan imidlertid fortsatt kopiere systemet i virksomheten sin, få anerkjennelse for det han har gjort og dra fordel av Go Elite-bonusen hver måned.

Nr. 4 – Elizabeth aktiverer distributørkontoen sin i juni 2017. Hun er Elite 2400-kvalifisert hver måned frem til slutten av året. Gjennom en ekstrainnsats har hun samlet opp et ytterligere TC1-volum gjennom salg til kunder, noe som øker totalsummen hennes på slutten av året til 21 000 CV. Ettersom hun ikke kommer opp til terskelen på 28 800 oppsamlet CV, men var Elite Honors-kvalifisert hver måned og oppnådde 14 400-terskelen for Elite 1200-nivået, vil Elizabeth få en produktkreditt på 21600 kr for 2017.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us