Ny Team Manager: Rolv Eigil Nilsen


Rolv Eigil Nilsen fra Vestfossen i Norge er den nyeste Team Manager i Synergy Skandinavia! Hans harde arbeid og engasjement når det gjelder Synergy-produkter gjør ham til en virkelig leder i hans område.

Rolv fikk kjennskap til Synergy gjennom Presidential Executive Mads Østvang i desember 2008, og ble deretter en del av Synergy-familien i april 2009. Han var på dette tidspunktet bekymret for helsen og ville prøve noe nytt. Han ble inspirert av hvor mye tillit Mads hadde til Synergy og ble motivert av hans engasjement.

Siden Rolv begynte å bruke Synergys produkter, spesielt ProArgi-9+, har han sett en rekke forbedringer med sin egen helse. Rolf sier at han kan takke Synergys produkter og kompensasjonsplan for sin sunne livsstil.  De følelsesmessige og mentale fordelene er også verd å merke seg, sa han. Rolv opplever hver dag gleden med å hjelpe andre ved å introdusere dem til Synergys helsebringende produkter og økonomiske muligheter. Han nyter også tilfredsheten han oppnår ved å sette seg mål og nå disse målene, samtidig som han hjelper andre i teamet sitt med å nå målene sine.

Teamarbeid er selve kjernen hos Synergy, og Rolv tror fullt og fast på at denne kjerneverdien er selve grunnlaget for en vellykket forretningsvirksomhet. Han tillegger en stor del av sin fremgang til sine lærermestre Mads Østvang, Martin Østvang og mange av medlemmene i teamet sitt. Ferdighetene som disse læremestrene lærte Rolv, er nå ført videre i hans downline og er helt avgjørende i den generelle organiseringen av forretningsvirksomheten hans. Rolv er jevnlig i kontakt med teamet, enten ved å kommunisere via Skype, telefon, avtale hjemmemøter eller ta med Team Members til arrangementer.

«Det første du må gjøre er å bygge opp din egen erfaring med Synergy-produktene, slik at du kan fortelle historien din til andre,» sa Rolv. «Deretter må du presisere dine langsiktige mål og inndele disse i delmål som fungerer som kontrollposter. Dette er noe sponsoren din kan hjelpe deg med! Les alt du kommer over om produktene. Studer Synergys nettområde og de forskjellige presentasjonene. Arbeid med dette hver dag, og du vil garantert lykkes!»

Rolv har satt seg som mål å oppnå graden Pearl Executive før Synergys Europe Summit 2014 i Barcelona. Han har derfor akkurat 8 måneder på seg til å nå dette målet. Vi følger spent med på hans fremgang i de neste månedene!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us