Nye eksperter i Synergys medisinske og vitenskapelige rådgivende organ


I Synergy WorldWide og Nature’s Sunshine’s medisinske og vitenskapelige rådgivende organ (Medical and Scientific Advisory Board/MSAB) deltar flere verdenskjente eksperter som anses som ledende innenfor sine respektive områder. Medlemmene i MSAB representerer medisinsk helsepersonell med aktiv praksis, forskere som publiserer revolusjonerende oppdagelser, og vitenskapsmenn som har bidratt til banebrytende og innovativ produktutvikling. Deres varierte bakgrunn og erfaring utgjør en unik kunnskapskilde til verdifull innsikt i dagens og fremtidens vitenskap og styrker Nature’s Sunshine’s ambisjon om å være verdens fremste selskap innen helse, velvære og livsstil. Deres ekspertise er drivkraften bak oppdagelser og innovasjon som leder til utvikling av revolusjonerende produkter som forandrer livet til mennesker over hele verden.

Medlemmene er:

Luis N. Pacheco, M.D., allmennlege fra Sør-California
Sang Geon Kim, Ph.D., professor i farmakologi ved Seoul National University Hanoi
Nigel Gericke, lege, etnobotanist og etnofarmakolog fra Sør-Afrika
Hani C. Soudah, M.D., Ph.D., fra Washington University School of Medicine (St. Louis)
William J. Keller, Ph.D., Chief Scientific Resource Officer hos NSP
Ingrum Bankston, M.D., urolog fra Tuscaloosa, Alabama


Luis N. Pacheco, M.D.


Luis N. Pacheco, M.D., er lege, har vunnet Emmy Award og er én av de best kjente legene innenfor det latinamerikanske samfunnet. Han er autorisert allmennmedisiner og har aktiv legepraksis i Sør-California. Dr. Pacheco er assisterende klinisk professor ved Keck School of Medicine ved pediatrisk avdeling ved University of Southern California.

Pacheco har kallenavnet “Dr. P.” og har fått flere utmerkelser for sin lege. Han mottok Certificate of Added Qualification (CAQ) i idrettsmedisin og er Fellow of the American Academy of Family Physicians. Han ble kåret til "Outstanding Teacher" ved USC School of medicine. Han mottok kongressens anerkjennelse for sitt arbeid med The American Youth Soccer Association (AYSO). Og han er hedret av The American Diabetes Association.

Dr. Pacheco arbeidet som allmennmedisinsk assistenlege ved USC. Han tok sin doktorgrad ved Central University i Puerto Rico og var klinisk amanuensis ved universitetene Harvard, Tufts og Boston. Han tok sin bachelorgrad i biologi ved Columbia University.


Sang Geon Kim, Ph.D.


Sang Geon Kim, Ph.D., er i dag visedirektør for forskningsinstituttet for farmasøytisk vitenskap ved Seoul National University i Seoul, Sør-Korea. Han er også direktør for The Innovative Drug Research Center for Metabolic and Inflammatory Disease (IDRC) ved Seoul National University og har et professorat ved College of Pharmacy ved universitetet. I tillegg er han medlem i Toxicology Advisory Board for koreanske legemiddelmyndigheter og mattilsyn (Food and Drug Administration). Kim har utført omfattende forskning innenfor molekylærbiologi og underliggende prinsipper (blant annet nedregulering av kinasesignaloverføring) som er involvert i metabolsk dysfunksjon som fører til sykdom, et område som er av spesiell interesse for Nature’s Sunshine Products’ (“NSP”) med tanke på forskning og utvikling.

Dr. Kims bedrifter er mange. I 2010 ble han utnevnt til helse- og velferdsminister av Sør-Koreas president. Tidligere samme år ble han kåret til "Månedens vitenskapsmann" av departementet for vitenskap og utdanning. I 2008 mottok han blant annet prisen "Beste farmakolog" fra The Korean Society of Pharmacology. Dr. Kims arbeid er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter over 200 ganger.

Dr. Kim tok sin doktorgrad ved Northwestern University Medical School i Chicago. Han tok både sin mastergrad i farmakologi og sin bachelorgrad i farmasi ved Seoul National University i Sør-Korea.


Nigel Gericke, M.B.B.Ch.


Nigel Gericke er lege, etnobotanist og etnofarmakolog med spesialisering innen dokumentasjon, oppdagelse, innovasjon og unik produktutvikling fra medisinske planter og matplanter. Han er spesielt interessert i fytokjemikalier som påvirker sentralnervesystemet og i å finne løsninger mot tropiske sykdommer, som malaria.

Dr. Gericke har utført omfattende forskning på afrikanske planter i over 20 år og har spesialisert seg i deres anvendelse som botanisk mat og medisin samt utvikling og kommersialisering, isolering av aktive forbindelser, undersøkelse av molekylærbiologi og direkte kliniske studier av plantenes sikkerhet og effekt.

Dr. Gericke er grunnlegger og direktør av H, G & H Pharmaceuticals, Ltd. i Sør-Afrika. Han er også grunnlegger, direktør og CEO for Integral Bioceuticals, Ltd., som driver banebrytende arbeid innen området nye bioaktive ingredienser, ekstrakter og isolerte forbindelser fra afrikanske bioressurser. Han har også vært etnobotanisk leder for Esperanza Medicines Foundation og grunnlegger og direktør av Phyto Nova, Ltd.Dr. Gericke har flere patenter i USA og andre land på anvendelsen av forskjellige planteforbindelser og ekstrakter. Han har skrevet flere bøker og har bidratt til den afrikanske plantefarmakopéen. Forskningen hans er publisert i mange velrennomerte tidsskrifter, blant annet Neuropsychopharmacology, Journal of Alternative and Complementary Medicine, Planta Medica, Biochemical Systematics and Ecology, Journal of Botany og Journal of Ethnopharmacology. Han har presentert funnene sine over hele verden.

Dr. Gericke studerte ved University of the Witwatersrand i Johannesburg i Sør-Afrika og tok graden M.B.B.Ch. i 1984. Han underviser også studenter i botanikk og zoologi ved samme universitet.


Hani C. Soudah, M.D., Ph.D.

Hani Soudah, M.D., Ph.D., er Associate Professor of Clinical Medicine ved indremedisinsk avdeling ved Washington University School of Medicine og er Visiting Associate Professor ved Nanjing University Medical School. Hans spesialfelt som indremedisiner er behandling av fedme.

Dr. Soudah har arbeidet med spesialisert forskning og undervisning i mange år. Funnene hans er publisert i flere velrennomerte vitenskapelige tidsskrifter, blant annet The New England Journal of Medicine, Gastroenterology, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, The American Journal of Physiology. Han har presentert funnene sine i USA, Tyskland og Belgia.


Dr. Soudah var turnuslege og assistentlege i indremedisin ved Barnes Hospital ved Washington University School of Medicine. Før dette fullførte han et "post-graduate research fellowship" ved gastroenterologisk enhet ved avdelingen for indremedisin ved University of Michigan i Ann Arbor. Han var turnuslege i medisin og kirurgi ved University Medical Center Hamburg-Eppendorf og Altona General Hospital i Hamburg i Tyskland, hvor han også studerte. Dr. Soudah har også en doktorgrad i medisin fra University of Hamburg, Germany School of Medicine.


William J. Keller, Ph.D.

Dr. William J. Keller begynte å arbeide for Nature’s Sunshine i april 2001 som visepresident for Health Sciences and Educational Services. Han har ledet arbeidet ved denne avdelingen i over 10 år og er i dag Chief Scientific Resource Officer hos Nature’s Sunshine Products (NSP).


Dr. Kellers meritter før han kom til NSP:

• sekretær for The American Society of Pharmacognosy
• medlem av The Board of Trustees for The American Herbal Products Association
• medlem av The Dean’s Advisory Board for Colleges of Pharmacy ved Texas A&M University og Idaho State University
• leder av The Department of Pharmaceutical Sciences ved McWhorter School of Pharmacy ved Samford University i Alabama
• har deltatt i prosjektevaluerende paneler, redaksjoner og har vært manuskriptanmelder

Dr. Keller har arbeidet som farmasøyt i 3 forskjellige amerikanske stater, tilsammen i over 30 år. Han har undervist ved farmasøytisk institutt ved både Samford University og Northeast Louisiana University. Forskningen hans er publisert over 50 ganger i velrenommerte tidsskrifter, blant annet i Journal of Natural Products, Pharmaceutical Biology, Phytochemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Dr. Keller tok sin doktorgrad i farmasøytisk vitenskap ved University of Washington. Han tok sin mastergrad innenfor samme område og sin bachelorgrad ved Idaho State University.


Ingrum W. Bankston, M.D.

Dr. Ingrum W. Bankston er autorisert urolog og praktiserende kirurg ved Tuscaloosa Urology Center i Tuscaloosa, Alabama. Forskningen hans på NSP’s Equolibrium™ før lansering, var uvurderlig.  Ved at han behandlet sine mannlige pasienter med Equolibrium i sin praksis, fikk NSP en bedre forståelse av produktets effekt.

Dr. Bankston er i dag assisterende klinisk professor ved kirurgisk avdeling ved University of Alabama og har vært president for Alabama Urological Association siden 2006.
Dr. Bankston tok sin medisinske grad ved University of Alabama at Birmingham (UAB), hvor han også studerte. Han fullførte sin turnus i generell kirurgi ved Ochsner Foundation i Louisiana og arbeidet deretter som assistentlege ved UAB Division of Urology.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us