Uppdatering gällande produktförsändelser

Kära Teammedlem.

Den situation som vi befinner oss i, där vi är förhindrade att skicka Mistify och ProArgi-9+ har skapat frågor. Vi har informerat dig om varför Mattilsynet har stoppa alla försändelser av dessa två produkter. Det Mattilsynet har anmärkt på är etiketterna på dessa produkter samt den information om produkterna som vi tidigare haft på Synergy WorldWide:s hemsida.

Som du kanske vet erhöll Synergy ett godkännande av ProArgi-9+ för ca. 2 år sedan. Utöver detta har vi fastställt att Mistify är godkänd för försäljning och konsumtion i Norge.

Bästa hälsningar,
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us