Uppdatering gällande produktförsändelser till Norge

Kära Teammedlem.

Vi fortsätter vårt arbete med att få ut produkterna till dig. Mattilsynet "vedtak om omsetningsforbud" gäller fortsatt i Norge. Detta är naturligtvis beklagligt och vi är väl medvetna om att du behöver de produkter som du väntat så länge på. Tisdagen den 18:e december träffar representanter från Synergy och Natures Sunshine med Mattilsynet för att klara upp alla frågor och häva förbudet. Vi är hoppfulla att detta kommer att bra. I nuläget är det svårt att säga hur fort detta kan gå men vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Vi ber igen om ursäkt för allt obehag som detta orsakar dig.

Med vänlig hälsning,
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us